top of page

Privacybeleid
 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de NV Mijn Huis.
Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door de NV Mijn Huis, Beesktraat 28, 3800 Sint-Truiden.
Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.
Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken we over u ?

 
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteit als kredietgever (sociale hypothecaire kredieten).
Hiervoor verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens :

 • Identificatiegegevens : naam en voornaam, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, geboortedatum, adres ;

 • Contactgegevens : tel- of GSM nr, e-mailadres ;

 • Familiale situatie : burgerlijke staat, aantal kinderen ;

 • Gegevens omtrent tewerkstelling : werkgever, loonfiches, inkomen ;

 • Financiële informatie : bankrekening, spaartegoeden, financiële schulden, kredieten ;

 • Andere : gegevens met betrekking tot eigendommen ;

 
Tenzij wettelijk verplicht verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen,
lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.
De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om uw dossier te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);

 • Centrale voor de Kredieten aan Particulieren van de NBB ;

 • BKR-database ;

 • Notarissen of advocaten ;

 • Openbare gegevens ( Balanscentrale NBB, Kruispuntbank ondernemingen, andere ;

 • Verzekerings- of kredietmakelaars

   
   2. Waarom en op welke basis worden uw persoonsgegevens gebruikt ?

 1. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

 • het bestrijden van belastingfraude en het naleven van belastingcontrole– en meldingsverplichtingen;

 • bank– en financiële regelgeving op basis waarvan wij:
  -- beveiligingsmaatregelen voorzien om misbruik en fraude te voorkomen;
  -- uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit bepalen

 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.

 
b.Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een kredietovereenkomst aan te gaan en uit te voeren : om uw dossier te evalueren, om u informatie te verstekken en om het kredietdossier uiteindelijk af te handelen.

 1. Op basis van ons gerechtvaardigd belang :

 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten verder te ontwikkelen en te verfijnen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • Het opstellen van productiestatistieken;

 • Statistieke informatie i.v.m. risicobeheer ;

 • fraudepreventie;


    3. Met wie kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden ?

Om het kredietdossier te evalueren, te vervolledigen en eventueel af te handelen kunnen wij uw persoonsgegevens mededelen aan :

 • Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB

 • Cel voor Financiële Informatieverwerking

 • Andere krediet- en/of verzekeringsmaatschappijen

 • Krediet- en/of verzekeringsmakelaars

 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren

 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;

 
   4. Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.
Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

   5. Wat zijn uw rechten ?

Ingevolge  de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan om inzage vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie opvragen van uw persoonsgegevens.

 • Rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u de aanpassing vragen van uw persoonsgegevens.

 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen, tenzij er een juridische grond is om de gegevens niet te wissen (bvb. als een wettelijke norm dit voorschrijft).

 • Beperking: u kan verzoeken tot de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Bezwaar: u kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct

 
Marketing..

 • Intrekken van uw toestemming: u hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

 • Gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of over te laten dragen aan een derde partij, indien dit wettelijk van toepassing is.

 
Indien U een van deze rechten wenst uit te oefenen kan U ons contacteren via brief gericht aan de NV Mijn Huis, Beekstraat 28, 3800 Sint-Truiden of via e-mail  : info@mijnhuis.be
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

   6. Wijziging privacy statement

NV Mijn Huiskan zijn privacy statement wijzigen. Deze laatste wijziging gebeurde op 30 april 2018.
 
Cookiebeleid
 
Deze website maakt gebruik van cookies.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.
Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?
“Essentiële cookies”
Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.
“Marketing cookies”
Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
“Functionele cookies”
Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.
“Analytische cookies”
Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.
Overzicht van cookies
Essentiële cookies
XSRF-TOKEN
Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie
hs
Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie
svSession
Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker
Duurtijd: 2 jaar
SSR-caching
Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven
Duurtijd: 1 minuut
_wixCIDX
Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: 3 maanden
_wix_browser_sess
Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: Sessie
Consent-policy
Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters
Duurtijd: 12 maanden
smSession
Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren
Duurtijd: Sessie
TS*
Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen
Duurtijd: Sessie
bSession
Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem
Duurtijd: 30 minuten
Fedops.logger.sessionId
Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting
Duurtijd: 12 maanden
Marketing cookies
fbp
Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 180 dagen
Functionele cookies
wixLanguage
Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan
Duurtijd: 12 maanden
Analytische cookies
ga
Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 2 jaar
gid
Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 24 uur
gat
Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden
Duurtijd: 10 minuten
hjid
Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 1 jaar
utma
Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond
Duurtijd: 2 jaar
utmz
Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt
Duurtijd: 6 maanden
Beheer van cookies
Beheer van cookies via je browser:
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.
Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:
Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:
"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.
"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

bottom of page